Form og struktur – coaching eller træning i samtale

Måske har du udfordringer med at samle og motivere dit team? Skabe tillid? Være tydelig? Måske er du lidt for tydelig og skal skrue ned, så du ikke skræmmer dine medarbejdere?

Det kan også være svære samtaler, eller, hvis du er en meget empatisk person, at skulle skære igennem. Andre udfordringer kan som fx mellemleder være, at føle sig klemt mellem ledelsen og teamet.

Med en baggrund som leder og medlem af lederteam, kender jeg til nogle af de problematikker og udfordringer, der kan forekomme på forskellige niveauer i en virksomhed.

Jeg stiller spørgsmål, hvis formål er at sætte gang i perspektivering, muligheder, handleplan eller sætte spot på hvad der evt. spænder ben for udvikling. Og så sker der ændringer ret hurtigt.

Jeg træner dig også til at blive bedre til både at lytte og selv tage svære samtaler – så du bliver endnu bedre til at lytte åbent og stille de rigtige spørgsmål. 

Mit afsæt som coach – samtalepartner

Jeg tager afsæt i den systemiske ramme med fokus på både dig som individ men også den relationelle kontekst, du befinder dig i.  Når det giver mening, benytter jeg andre redskaber fra den mere kognitive tilgang, den narrative tilgang, skyggearbejde. Med andre ord, så arbejder jeg ikke efter en bestemt model, men tager udgangspunkt i behov og samtalen.

Samtalen handler om dig og det, du gerne vil. Min tilgang er anerkendende og åben. Det betyder, jeg lader dig om konklusionerne og har heller ikke skulte  antagelser om, hvad der vil fungere for dig.

Resultat

Du får nye perspektiver på situationer, handlekraft/handleplan (hvis du ønsker), nye muligheder og indsigter. Du kan opleve at blive mere effektiv, modig eller nærværende som leder. Samt få input til, hvordan du evt. håndterer svære samtaler, konflikter eller tilgår noget, der er udfordrende. Samtidig får jeg en feedback på, at klienter oplever mere energi og en lettelse, da tankerne, der har rumsteret, bliver sat i struktur. Eller forsvinder. Og der kommer klarhed, overblik og indsigt.

Kontakt mig på se@encompass.dk eller mbl. 2990 3569.

Kontakt encompass

Susanne Ebbesø
Lyshøjen 2, 8520 Lystrup
se@encompass.dk
tlf. +45 2990 3569

Share This