Hvad får medarbejdere ud af coachende samtaler?

Klarhed, målrettethed, handlingslyst, øget motivation, bedre trivsel. Det smitter positivt af på relationer og kolleger. De får udforsket det, der måske er kommet frem ved en MUS samtale, som de skal udvikle på.

Det virksomheden får ud af, at tilknytte en ekstern coach vil være, at medarbejderne i tryghed kan tale om det, der ikke fungerer og det, de gerne vil. De kan få større indsigt i,  hvad der skal til, for at de kommer i den retning, de ønsker. Samt en tydeliggørelse af det, der måske spænder ben.

Når magten og relationen spænder ben – hvorfor lederen ikke kan agere coach

“Vi behøver ikke en coach – vores ledere har en coachuddannelse og kan sagtens håndtere samtaler”.

Kender du det argument? Men desværre er det oftest en mindre god idé, når lederen/eller en intern HR medarbejder skal være coach for sine medarbejder. For magtrelationen spænder ben. Der ligger en magt i rummet, som ikke er til at overse.

Derfor vil medarbejderen ikke kunne være helt ærlig og med den største tillid lette hjertet eller kommer helt omkring udfordringerne. Særligt ikke, hvis dele af udfordringerne ligger i arbejdsbyrde, arbejdsrelationer eller med en anden leder.

Hvordan kan din medarbejder have tillid til, at det sagte ikke bliver brugt?

Med en ekstern coach er magten ikke i rummet på samme måde, og samtalen vil derfor kunne tage en anden form.

se@encompass.dk

Kontakt encompass

Susanne Ebbesø
Lyshøjen 2, 8520 Lystrup
se@encompass.dk
tlf. +45 2990 3569

Share This