..derfor skal du lære at sige nej 

Hvorfor..tænker du måske.
Fordi ellers får du muligvis på et eller andet tidspunkt sagt ja til så meget, at du kommer i farezonen for at udvikle stress. Eller sidder med en stor utilfredshed over alt for mange opgaver (måske både privat og arbejdsmæssigt), at det går ud over din arbejds- og livsglæde generelt.

Du tænker måske, at der er du ikke.
Men overvej alligevel lige.

Hvor ”god” er du rent faktisk, til at sætte dine grænser?
Og sige fra, når der decideret er for mange opgaver?

Eller sige fra overfor private arrangementer?

Kan du sige nej?
Spørg dig selv. Hvordan har jeg det med at sige ”Nej, det kan desværre ikke lade sig gøre lige nu”?

Godt?
Skidt?
Det er svært – og sker sjældent.

For på jobbet har opgaverne det med at komme snigende.. der er måske lidt ekstra ’meget vigtige’ opgaver, der også haster. Måske kommer der flere administrative krav. Og ikke flere hænder.

Pludselig dumper der en sygemelding eller to ind omkring dig. Det gør, at dine kollegaers arbejde fordeles ud. BUM – ekstra opgaver. SÅ nu er det EKSTRA svært at sige nej…ikke?

Desuden er der nye opgaver, som ingen andre kan tage, da der ikke kommer flere hænder.

Hele tiden er der nyt – og undskyldninger eller forklaringer.
Måske er det bare en periode, så du som medarbejder får en fornemmelse af, at liiige om lidt, så letter det. Og måske ER det virkelig bare en periode.

Men hvor lang er perioden?

Og bliver den periode forlænget, så det pludselig er hverdag?

Nej er ikke standard-svaret.
De fleste af os kan sagtens bære flere opgaver end vi umiddelbart tror.
Og opfordringen er ikke, at NEJ bliver et standardsvar. Eller at NEJ-hatten skal sættes på dagligt.

Hvad er så opfordringen?
Opfordringen er, at du KAN tage nejhatten på. At du KAN få de tre bogstaver formuleret klart, venligt og tydeligt når noget ikke kan lade sig gøre.

Hvis du ikke kan, så overvej, hvad der spænder ben?
Hvad er du bange for sker, hvis du siger nej?

Er du bange for at:
du går du glip af noget – kommende spændende opgaver?
du virker illoyal?
du svigter dine kolleger?
du svigter andre?
du svigter din leder?
du blive opfattet som én, der ikke kan tage fra?
du bliver opfattet u-arbejdsom?
du bliver afskediget – sagt fra?

Eller er du stærkt identificeret ind som én, som altid kan klare lidt ekstra?

Uanset – så tænk over, hvordan du sætter din grænse. Og hvornår?
Hvis du skulle sige NEJ til noget, du normalt ikke siger fra overfor. Så overvej:

Hvad er det værste, der kan ske?
Hvad skal du turde ’være’/ risikere at blive opfattet som for at sige nej?
Hvad bringer fremtiden, hvis du fortsætter med ikke at kunne sige (pænt) nej?
Hvis du fortsat har svært ved at sætte grænser?

For et nej er en grænse. Det er at trække en streg i sandet og sige – ”lige nu kan det ikke lade sig gøre”.

Overvej hvornår det vil være en fordel for dig, at kunne formulere det famøse ‘Nej…desværre’.

Og øv dig.
Øv dig i at sige det.
Et nej giver også respekt, hvis det siges tydeligt og klart.
Og så giver det ro til at vide, at du KAN sætte en grænse. Og du  VED hvornår du skal sætte din grænse. Og sige fra.
Og det giver dine kolleger en viden om, at man godt kan sige nej.

Har du brug for hjælp til bedre at sætte tydelige grænser,  så kontakt mig på  2990 3569 eller se@encompass.dk

Bedste hilsner Susanne