Sparringssamtaler og rådgivning

Samtaler skaber afsæt til udvikling, selvindsigt, giver nye perspektiver, handlekraft og muligheder.

De giver mulighed for at punkterer ubevidste vaner, opdage mønstre og punktere overbevisninger, som spænder ben for, at du kan handle anderledes.

Sammen anskuer vi konkrete udfordringer, belyser perspektiver og skaber en plan for handling. Alle samtaler er fortrolige og baseret på tillid.

encompass tilbyder både rådgivning og samtale med ledere og medarbejdere – her på siden kan du læse , hvad de giver af udbytte for din virksomhed.  

Samtaler og sparring for ledere

Som leder er det vigtigt at undersøge, hvad du er styret af. Reagerer du efter faste logikker og overbevisninger? Agerer du i dine følelser? Hvad undgår du? Hvor føler du, at du kører fast eller kunne bruge nye perspektiver?

Samtaler skaber indsigter, så du kan bevæge dig mod en modigere ledelsesstil, der gør dig endnu bedre.

Vi arbejder også med, hvordan du rent praktisk kan integrere arbejdet med mental sundhed, trivsel og skaber grobund for motivation.

Samtaler og sparring for ledere

Som leder er det vigtigt at undersøge, hvad du er styret af. Reagerer du efter faste logikker og overbevisninger? Agerer du i dine følelser? Hvad undgår du? Hvor føler du, at du kører fast eller har behov for nye perspektiver?

Coachende samtaler skaber indsigter, så du kan bevæge dig mod en modigere ledelsesstil, der stiller dig endnu stærkere som leder.

Vi arbejder også med, hvordan du rent praktisk kan integrere arbejdet med mental sundhed, trivsel og skaber grobund for motivation.

Som leder kan samtaler:

N

Gøre dig bedre og mere tydelig som leder

N

Give dig nye skarpe indsigter, der resulterer i øget handlekraft

N

Give dig redskaber til at forebygge stress blandt medarbejderne

N

Gøre dig bedre til at tage de svære samtaler og løse konflikter

N

Sparke ubevidste blokeringer til hjørne, så du bliver den leder, medarbejderne foretrækker

Samtaler og sparring for medarbejdere

Behov for sparring med andre end sin leder, resulterer ofte i mere ærlighed og åbenhed, da magtforholdet ikke er en faktor. Det vil det være med lederen som coach. Læs her, hvad dine medarbejdere får ud af samtaler og sparing med encompass.

     Samtaler med dig som medarbejder giver

    √ Hands-on plan for hvordan du arbejder med mental sundhed og styrer uden om stress

    √ Styrket motivation og nye perspektiver på dit job

    √ Nye indsigter i egne kompetencer, der skaber mere motivation

    √ Plan for hvordan du styrer uden om stress 

    √ Øget selvindsigt og bedre relationer

Job og karriere-coaching

Hvis I som virksomhed skal afskedige medarbejdere, kan I sende dem godt videre, ved at tilbyde dem forløb med en karriererådgiver.

encompass tilbyder karriererådgivning og workshop samt individuelt tilrettelagte forløb med sparring på karrieremuligheder og hvordan den enkelte, kommer bedst muligt videre.

Vi arbejder blandt andet med…

 

√  Accept af den nye virkelighed

√  Motivation i processen

√  Et skarpt CV og motiverede ansøgninger

√  De skjulte kompetencer

 

√  At bruge netværk til at komme videre

√  Pitch og at blive fortrolig med opsøgende kontakt og jobsamtaler

√  Uopfordrede ansøgninger og hvordan motivationen bevares